Zavarovalniške goljufije

Zavarovalniške goljufije

O zavarovalniški goljufiji lahko govorimo takrat, ko posameznik zato, da bi od zavarovalnice prejel odškodnino:

Naši detektivi na podlagi prejete dokumentacije, pridobljenih informacij in dokazov na terenu napišejo uradno poročilo, s čimer se v kasnejših postopkih dokaže zavarovalniška goljufija ali prevara. Večinoma pa že na terenu dosežejo priznanje, da se storilci ognejo nadaljnjim postopkom, stroškom in drugim nevšečnostim.